CASATI
Základní nátěry
Barvy na zdivo - Vnitřní prostředí
Barvy na zdivo - Vnější prostředí
Omítky
Základní nátěry - dřevo, kov
Barvy na dřevo
Barvy na kov
Ředidla
Speciální výrobky
JUB
HENKEL
Ceresit
Ostatní
CUSTOM
LIKOV
DCD-IDEAL
IPC PLAST
EJOT
CEMIX
LEVIOR
SEDLECKÝ  KAOLIN a.s.


Apollon

L I K O V

Likov Lipůvka patří k podnikům, které se výrazným způsobem podílí na výrobě a prodeji lišt včetně příslušenství k zateplovacím systémům v ČR i v zahraničí. K základním činnostem firmy patří výroba, prodej a vývoj stavebních profilů se zaměřením na KZS, suchou výstavbu a v neposlední řadě také omítkové systémy.

www.likov-czech.web4u.cz
Nové stránky firmy JAB na: www.jabshop.cz, U Prioru 804/1, 161 00 Praha-Ruzyně
www.jabshop.cz E-mail: info@jabshop.cz Telefon: 235 520 879