CASATI
Základní nátěry
Barvy na zdivo - Vnitřní prostředí
Barvy na zdivo - Vnější prostředí
Omítky
Základní nátěry - dřevo, kov
Barvy na dřevo
Barvy na kov
Ředidla
Speciální výrobky
JUB
HENKEL
Ceresit
Ostatní
CUSTOM
LIKOV
DCD-IDEAL
IPC PLAST
EJOT
CEMIX
LEVIOR
SEDLECKÝ  KAOLIN a.s.


Apollon

K E R A S T U K   K

Charakteristika

Kerastuk K je pastovitá směs určená pro okamžité použití na tenkovrstvé omítky v interierech.
Kerastuk K je vyroben ze směsi jemného křemenného písku, plaveného kaolinu, vápna a organického pojiva s vodou. Nanáší se v tenké vrstvě jako stěrková hmota na betonové panely nebo štuková omítka na jádrové omítce. Omítka je po zaschnutí šedobílá.

Technické parametry

(podle podnikové normy PN SK 72 1286)
Přídržnost k betonovému podkladu 0,2 MPa
zpracovatelnost na betonu 40 min.
otěruvzdornost povrchové úpravy 75 s
objemová stálost 3 mm
obsah sušiny 65 %
spotřeba směsi 2-3 kg/m2

V souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 178/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů byl vydán na KERASTUK K autorizovanou osobou č.227 certifikát č. C 5-99-0558. Při výrobě Kerastuku K se uplatňuje systém řízení jakosti dle ISO 9001:2000.

Návod k použití

Spotřeba při omítání je závislá na kvalitě podkladu. Před nanášením je nutné vyrovnat podklad - zacelit spáry, odstranit nežádoucí výstupky, nečistoty a prach. Je vhodné suchý podklad zvlhčit vodou, u velmi hladkých panelů je třeba nanést penetrační nátěr. Kovové prvky se chrání antikorozními nátěry. Záruby, okna, radiatory a pod. se před omítáním zakryjí. Směs se nanáší v tenké vrstvě přímo v dodávaném stavu. K nanášení lze použít špachtli, zednickou lžíci, hladítko a pod. Po částečném zaschnutí se povrch vyrovná hladítkem s měkkým porézním povrchem (vrstvou molitanu).
Teplota skladování : +1 až +300C
záruční doba v uzavřených obalech 
a doporučené teplotě skladování:
12 měsíců ode dne výroby
Kerastuk je nutno při dopravě a skladování chránit před mrazem, jinak může dojít k znehodnocení výrobku.

Balení

plastové kbelíky  8 kg, vydatnost do 4 m2
plastové kbelíky 15 kg, vydatnost do 8 m2
plastové hoboky 40 kg, vydatnost do 20 m2
Kbelíky jsou loženy na výměnných neznačených nebo EURO paletách, kryty příložnou deskou. Palety jsou obaleny smršťovací fólií, celková sestava je fixována ocelovou páskou. Balení v plastových kbelících je určeno pro drobné spotřebitele a svépomocné opravy.
Pro velké spotřebitele a stavební organizace je určeno balení 50 kg ve viskocelových POPH-pytlech s vnitřním polyetylenovým pytlem. Toto balení nelze paletizovat, pytle je možno ukládat ve speciálních kovových klecích.
package 50 kg

KERASTUK K obsahuje vápenný hydrát, který při zasažení může poškodit oči a pokožku. Při práci se proto nedoporučuje jíst, pít a kouřit a je třeba používat ochranné pomůcky. Při likvidaci nezpracovaných a ztvrdlých zbytků se postupuje jako u běžných stavebních materiálů.
Nové stránky firmy JAB na: www.jabshop.cz, U Prioru 804/1, 161 00 Praha-Ruzyně
www.jabshop.cz E-mail: info@jabshop.cz Telefon: 235 520 879