CASATI
Základní nátěry
Barvy na zdivo - Vnitřní prostředí
Barvy na zdivo - Vnější prostředí
Omítky
Základní nátěry - dřevo, kov
Barvy na dřevo
Barvy na kov
Ředidla
Speciální výrobky
JUB
HENKEL
Ceresit
Ostatní
CUSTOM
LIKOV
DCD-IDEAL
IPC PLAST
EJOT
CEMIX
LEVIOR
SEDLECKÝ  KAOLIN a.s.


Apollon

Speciální výrobky

VEROSTUCCO
Vnitřní diperzní vyrovnávací tmel na zdivo, dřevo a kov...
STUCK CASATI
Vnitřní práškový tmel na zdivo dřevo. Aplikujeme ve dv...
TINTORETTO
Dekoravní tmel mromorového vzhledu, pro úpravu vnitř...
TURAPORI
Nitrocelulózový bezbarvý tmel na dřevo. Ředíme Diluen...
NEW SPRAY
Sysntetický email ve spray na dřevo, kov, pozink...
ARLECCHINO
Universální tónovací pigment pro všechny druhy barev ...
UNIVERSAL
Universální tónovací pigment pro všechny druhy barev a omítek...
ISOCEM
Syntetický izolační prostředek na balkony, terasy, koupelny, apod...
WASH PRIMER
Dvousložkový základní nátěr na lehké kovy, nerez povrchy, apod. Ře...
COPRIFUMO
Izolační prostředek na skvrny od nikotinu, proteklin, apod. Ředíme vod...
ANTI NICOTINE
Izolační prostředek na skvrny od nikotinu, proteklin, apod. Ředíme Dilue...
UMISTOP
Vnitřní izolační barva na zdivo, která účinně působí proti vlhkosti, bloku...
SVERNI CIATORE
Odstraňovač starých nátěrů. Podklad nutno pečlivě odmastit.
AKRYLÁT CASATI
Akrylátový tmel v kartuši určený k výplni spár ve zdivu. Snadná úprava.
ETERNA
Akrylátová barva na střešní krytinu, betonové povrchy atd...
PIGMENT MÍCHACÍHO ZAŘÍZENÍ
Universální tónovací pigment míchacích zařízení firmy CASATI.
BARVA NA BAZÉNY
Chlórkaučukový nátěr na bazény. Ředíme Diluente nitro 525...
VELIERO
Ředíme Acquaragia pro štětec do 20%, pro nástřik 10-15%. Schnu...
Nové stránky firmy JAB na: www.jabshop.cz, U Prioru 804/1, 161 00 Praha-Ruzyně
www.jabshop.cz E-mail: info@jabshop.cz Telefon: 235 520 879